• TROSKA O BHP I ŚRODOWISKO

  Propagujemy zasadę „Bezpieczeństwo przede wszystkim” i politykę „Zero wypadków”. Ograniczamy negatywny wpływ naszej Spółki na środowisko naturalne.

 • DOŚWIADCZONA KADRA

  Nasi najlepsi specjaliści pracują w branży od 10 do 30 lat. Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami.

 • GWARANTOWANA JAKOŚĆ

  Dostarczamy wyroby wysokiej jakości w uzgodnionym terminie.

 • ZAANGAŻOWANIE

  Konkurujemy na rynku przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

 • NAJLEPSI SPECJALIŚCI

  Dbamy o systematyczny rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

 • ZADOWOLENI KLIENCI

  Nasze relacje z Klientami opieramy na wiarygodności, rzetelności i profesjonalizmie.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 06.09.2013 nowo powstała firma NAFTO Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000326316.

Nasza firma została utworzona przez ETP S.A. i zatrudnia doświadczonych pracowników produkcyjnych, nadzór techniczny i systemowy oraz kadrę zarządzającą.

Zważywszy na doświadczenie zawodowe naszych pracowników, skupiamy uwagę na zakresie prac, który jest typowy dla branży szeroko rozumianego przemysłu chemicznego (petrochemia, rafinerie) oraz energetycznego. Mamy zatem przyjemność świadczenia dla naszych Klientów następującego zakresu głównych kategorii usług:

 • prefabrykacja kompletnych rurociągów ciśnieniowych
 • prefabrykacja konstrukcji stalowych dowolnego typu i stopnia skomplikowania
 • modularyzacja konwekcji pieców przemysłowych, skidów, etażerek
 • wyłożenie ogniotrwałe, termiczne i dźwiękochłonne
 • budowa i/lub rozbudowa kompletnych instalacji przemysłowych, baz paliw i zbiorników magazynowych
 • remonty i modernizacje instalacji przemysłowych
 • prace elektryczne i AKPiA (nasza firma założycielska ETP S.A)

W szczególności nasza Spółka jest w stanie w sposób odpowiedzialny dostarczyć pełny zakres usług związany z prefabrykacją i montażem pieców przemysłowych, instalacji przemysłowych (tlenownie, wodorownie, hydrokraking, biodiesel, etc.) oraz dowolnego rodzaju stalowych zbiorników przeznaczonych do składowania gazów i cieczy.

Obecnie znajdujemy się w fazie rozwoju naszej Spółki, która wymaga równoczesnego zapewnienia zrównoważonego, lecz szybkiego wzrostu naszej organizacji w zakresie ludzkim, uzyskania koniecznej certyfikacji systemów zarządzania obszarami w dziedzinie techniki, jakości oraz prowadzenia działalności operacyjnej. Mamy przyjemność poinformować, że rok 2013 Spółka zamknęła obrotem w wysokości ponad 5 mln PLN.

Pragniemy podkreślić, że wszelkie aspekty certyfikacji wymaganej w sektorze rynku i gałęziach przemysłu w którym działamy stanowią dla nas sprawę nadrzędnej wagi. Pomimo relatywnie krótkiego okresu działania naszej Spółki, wszelkie procedury systemowe, techniczne i badawcze zostały już opracowane, a firma uzyskała certyfikat spełnienia wymogów normy PN-EN ISO 3834 (PED 97/23/EC i AD2000 HP0). Jesteśmy w takcie procesu certyfikacji zgodności z wymogami normy PN-EN 1090, a związaną z wymienioną normą certyfikację systemu Zakładowej Kontroli Produkcji planujemy uzyskać w lutym 2014. W kolejnym etapie planujemy wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy VCA**. Związane z tym zagadnieniem działania już się rozpoczęły, system, który powinien zdobyć akredytację w roku 2014, jest w fazie wdrażania, a nasz personel operacyjny (specjaliści związani z produkcją, nadzorem i zarządzaniem) legitymuje się obecnie faktem posiadania imiennych certyfikatów VCA** wydanych przez DNV.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z odpowiedzialnym i profesjonalnym partnerem handlowym prosimy o uwzględnienie udziału NAFTO Sp. z o.o. w realizowanych przez Państwa bieżących i przyszłych projektach.

Bylibyśmy zaszczyceni możliwością świadczenia naszych usług dla Państwa.

Z poważaniem,

Rafał Hojnor

Dyrektor Generalny