• TROSKA O BHP I ŚRODOWISKO

  Propagujemy zasadę „Bezpieczeństwo przede wszystkim” i politykę „Zero wypadków”. Ograniczamy negatywny wpływ naszej Spółki na środowisko naturalne.

 • DOŚWIADCZONA KADRA

  Nasi najlepsi specjaliści pracują w branży od 10 do 30 lat. Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami.

 • GWARANTOWANA JAKOŚĆ

  Dostarczamy wyroby wysokiej jakości w uzgodnionym terminie.

 • ZAANGAŻOWANIE

  Konkurujemy na rynku przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

 • NAJLEPSI SPECJALIŚCI

  Dbamy o systematyczny rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

 • ZADOWOLENI KLIENCI

  Nasze relacje z Klientami opieramy na wiarygodności, rzetelności i profesjonalizmie.

Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

W kwietniu 2015 roku NAFTO Sp. z o.o. uzyskała uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do wytwarzania:

 • zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
 • rurociągów przesyłowych do materiałów palnych;
 • elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych (od października 2018 roku)

oraz naprawy i modernizacji:

 • zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących,
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
 • rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów palnych,
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem,
 • rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów trujących lub żrących,
 • zbiorników stałych ciśnieniowych,
 • kotłów parowych,
 • kotłów wodnych.