• TROSKA O BHP I ŚRODOWISKO

  Propagujemy zasadę „Bezpieczeństwo przede wszystkim” i politykę „Zero wypadków”. Ograniczamy negatywny wpływ naszej Spółki na środowisko naturalne.

 • DOŚWIADCZONA KADRA

  Nasi najlepsi specjaliści pracują w branży od 10 do 30 lat. Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami.

 • GWARANTOWANA JAKOŚĆ

  Dostarczamy wyroby wysokiej jakości w uzgodnionym terminie.

 • ZAANGAŻOWANIE

  Konkurujemy na rynku przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

 • NAJLEPSI SPECJALIŚCI

  Dbamy o systematyczny rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

 • ZADOWOLENI KLIENCI

  Nasze relacje z Klientami opieramy na wiarygodności, rzetelności i profesjonalizmie.

Historia

NAFTO Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326316, pierwotnie pod nazwą Energopol Budownictwo Sp. z o.o.

Spółka Energopol Budownictwo Sp. z o.o. została założona w roku 2009 przez Energopol TP Elbud S.A. i specjalizowała się w usługach budowlanych. Firma, działając jako podwykonawca, brała udział w programie budowy autostrad w Polsce przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012. Firma poniosła stratę finansową z powodu bankructwa takich generalnych wykonawców jak Covec czy Hydrobudowa, co zmusiło właściciela do otwarcia procesu likwidacji Spółki.

W dniu 14.06.2013 odbyło się Zgromadzenie Wspólników Energopolu Budownictwo Sp. z o.o., w czasie którego zostały podjęte uchwały w sprawie:

 1. uchylenia procesu likwidacji Energopolu Budownictwo Sp. z o.o.,
 2. pokrycia straty finansowej poniesionej w latach ubiegłych,
 3. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z 1 000 000 PLN do 2 000 000 PLN,
 4. powołania Zarządu Spółki,
 5. zmiany Umowy Spółki, obejmującej m.in. zmianę nazwy Spółki na NAFTO Sp. z o.o.,
 6. powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie.

W Zgromadzeniu uczestniczyło 100% udziałowców, a wszystkie uchwały zostały przegłosowane w obecności notariusza i zapisane w postaci aktu notarialnego.
Należy wspomnieć, że według prawa powyższe :

 • pkt a) i d) wchodzą w życie w czasie głosowania, które miało miejsce 14.06.2013,
 • pkt b) i c) wchodzą w życie w momencie wpłaty kapitału w gotówce, co miało miejsce do końca czerwca 2013,
 • pkt e) i f) wchodzą w życie po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 14.06.2013 Zarząd Spółki złożył formalny wniosek o rejestrację w/w uchwał w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło w dniu 06.09.2013.

W dniu 03.01.2014 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników NAFTO Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przeniesieniu siedziby Spółki do Krakowa, w miejsce faktycznego prowadzenia działalności przy ul. Igołomskiej 30.

Wspólnikiem NAFTO Sp. z o.o. posiadającym 100% udziałów pozostaje ETP S.A. z siedzibą przy ul. Siemianowickiej 5a, 40-301 Katowice (poprzednio Energopol TP Elbud S.A.).

Należy podkreślić, że ETP S.A. jest gwarantem stabilnego rozwoju naszej firmy..