• TROSKA O BHP I ŚRODOWISKO

  Propagujemy zasadę „Bezpieczeństwo przede wszystkim” i politykę „Zero wypadków”. Ograniczamy negatywny wpływ naszej Spółki na środowisko naturalne.

 • DOŚWIADCZONA KADRA

  Nasi najlepsi specjaliści pracują w branży od 10 do 30 lat. Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami.

 • GWARANTOWANA JAKOŚĆ

  Dostarczamy wyroby wysokiej jakości w uzgodnionym terminie.

 • ZAANGAŻOWANIE

  Konkurujemy na rynku przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

 • NAJLEPSI SPECJALIŚCI

  Dbamy o systematyczny rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

 • ZADOWOLENI KLIENCI

  Nasze relacje z Klientami opieramy na wiarygodności, rzetelności i profesjonalizmie.

Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących zakresu usług oferowanych przez NAFTO Sp. z o.o., prosimy o kontakt.Wyświetl większą mapę

NAFTO Sp. z o.o.
ul. Igołomska 30
31-983 Kraków
TELEFON: +48 12 646 24 20
FAX: +48 12 387 02 44


Zakład Prefabrykacji w Jaśle
ul. Niegłowicka 9
38-200 Jasło
TELEFON: +48 13 491 61 40

EMAIL:

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@nafto.pl (Aktualne oferty pracy)

NAFTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością • Siedziba: ul. Igołomska 30, 31-983 Kraków • NIP 954-266-41-32 • REGON 241133639 • Zarejestrowana pod Nr KRS 0000326316 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł wpłacony w całości