• TROSKA O BHP I ŚRODOWISKO

  Propagujemy zasadę „Bezpieczeństwo przede wszystkim” i politykę „Zero wypadków”. Ograniczamy negatywny wpływ naszej Spółki na środowisko naturalne.

 • DOŚWIADCZONA KADRA

  Nasi najlepsi specjaliści pracują w branży od 10 do 30 lat. Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami.

 • GWARANTOWANA JAKOŚĆ

  Dostarczamy wyroby wysokiej jakości w uzgodnionym terminie.

 • ZAANGAŻOWANIE

  Konkurujemy na rynku przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

 • NAJLEPSI SPECJALIŚCI

  Dbamy o systematyczny rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

 • ZADOWOLENI KLIENCI

  Nasze relacje z Klientami opieramy na wiarygodności, rzetelności i profesjonalizmie.

Nasza oferta

Nafto Sp. z o.o. prowadzi działalność w przemyśle energetycznym oraz we wszystkich segmentach przemysłu chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rafinerii, zakładów petrochemicznych i gazowni. Oferujemy następujący zakres usług:

 • Prefabrykacja kompletnych rurociągów ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • Prefabrykacja konstrukcji stalowych dowolnego typu i stopnia skomplikowania ze szczególnym uwzględnieniem pieców przemysłowych oraz jednostek instalacji odzysku energii cieplnej ze spalin
 • Prefabrykacja wężownic pieców przemysłowych
 • Modularyzacja konwekcji pieców przemysłowych, skidów i urządzeń
 • Badania nieniszczące złącz spawanych:
  • ocena wizualna
  • radiografia
  • magnetyczno-proszkowe
  • penetracyjne
  • ultradźwiękowe
 • Obróbka cieplna po spawaniu i badanie twardości
 • Badanie staloskopowe składu chemicznego metali metodą spektrografii rentgenowskiej
 • Zabezpieczenia antykorozyjne
 • Próby ciśnieniowe i szczelności
 • Wyłożenie ogniotrwałe
 • Izolacje termiczne i dźwiękochłonne
 • Budowa i rozbudowa kompletnych instalacji przemysłowych w skład których wchodzą, między innymi, montaż konstrukcji podporowych, rurociągów, aparatów oraz pieców przemysłowych
 • Poziomowanie, osiowanie maszyn i urządzeń wirujących
 • Budowa kompletnych baz paliw i zbiorników magazynowych przeznaczonych do składowania cieczy i gazów
 • Remonty okresowe i kapitalne oraz modernizacje czynnych instalacji przemysłowych