Nafto :: Projekty zrealizowane ::
 • TROSKA O BHP I ŚRODOWISKO

  Propagujemy zasadę „Bezpieczeństwo przede wszystkim” i politykę „Zero wypadków”. Ograniczamy negatywny wpływ naszej Spółki na środowisko naturalne.

 • DOŚWIADCZONA KADRA

  Nasi najlepsi specjaliści pracują w branży od 10 do 30 lat. Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami.

 • GWARANTOWANA JAKOŚĆ

  Dostarczamy wyroby wysokiej jakości w uzgodnionym terminie.

 • ZAANGAŻOWANIE

  Konkurujemy na rynku przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

 • NAJLEPSI SPECJALIŚCI

  Dbamy o systematyczny rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

 • ZADOWOLENI KLIENCI

  Nasze relacje z Klientami opieramy na wiarygodności, rzetelności i profesjonalizmie.

Projekty zrealizowane

Piece przemysłowe | Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące | Dostawa i montaż zbiorników | Realizacje dla przemysłu energetycznego

KlientZakres pracData realizacji
PROCHEM S.A.Montaż suszarni DDGS, instalacji wyparnej, rozbudowa stacji sprężonego powietrza oraz dostawa materiałów, prefabrykacja i montaż orurowania nowej instalacji wyparnej i konstrukcji wsporczych rurociągów technologicznych w Zakładach Produkcji Etanolu „GOŚWINOWICE” BIOAGRA S.A.

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące

2019-2020
PROCHEM S.A.Dostawa materiałów, prefabrykacja i montaż rurociągów oraz montaż urządzeń i aparatów w węzłach technologicznych nr 05, 10a, 10b, 19, 21 w Zakładach Produkcji Etanolu „GOŚWINOWICE” BIOAGRA S.A.

Dostawa i montaż zbiorników

2019
BorealisRemont pieca krakingowego F-1601 D dla BOREALIS AB, Stenungsund, Szwecja

Piece przemysłowe

2018-2019
PROCHEM S.A.Projektowanie, dostawa i montaż dwóch fermentorów TK-401E i TK-401F o pojemności 2500m³ każdy wraz z montażem urządzeń, podestów i drabin, zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz izolacją termiczną w Zakładach Produkcji Etanolu BIOAGRA S.A. „GOŚWINOWICE”

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące

2018-2019
PGE Energia Ciepła S.A.Wymiana kanałów zimnego powietrza (czerpni) kotła OP 380 nr 1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Kraków

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2018-2019
PROCHEM S.A.Dostawa materiałów, prefabrykacja i montaż rurociągów i konstrukcji stalowej oraz montaż armatury i urządzeń w Zakładach Produkcji Etanolu „GOŚWINOWICE” BIOAGRA S.A.

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące

2018
TAMEH Polska sp. z o.o.Rekonstrukcja w formule „pod klucz” kolektora pary świeżej w ZW Kraków

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące

2017-2018
BorealisRemont pieca krakingowego F-1601 E dla BOREALIS AB, Stenungsund, Szwecja

Piece przemysłowe

2016-2018
E003B7 Sp. z o.o.Dostawa i montaż kanałów spalin i kanałów powietrza, dostawa i montaż reaktora SCR oraz dostawa zasobników (bunkrów) węglowych z przeznaczeniem dla Bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III
Konsorcjum INSTAL Kraków S.A. – NAFTO Sp. z o.o
2016-2018
Air Liquide Global E&C SolutionsAir Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. - Prefabrykacja i montaż rurociągów oraz montaż aparatów i maszyn wirujących w Tlenowni w Dąbrowie Górnicze, ALKAT Renewal Project

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące

2016-2017
Air Liquide Global E&C SolutionsAir Liquide Global E&C Solutions France S.A. - Dostawa materiałów, prefabrykacja i montaż rurociągów i konstrukcji stalowych, wymiana reaktorów, prace akpia i prace izolacyjne, remont postojowy instalacji Al Heracles Flexicoker, Rotterdam, Holandia

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące

2016
Elektrobudowa S.A.Dostawa i instalacja orurowania oraz montaż kanałów powietrza w kotłowni szczytowej w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2015-2016
Elektrobudowa S.A.Dostawa i montaż instalacji technologicznej oleju lekkiego w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2015-2016
Elektrobudowa S.A.Dostawa i montaż dwóch zbiorników magazynowych na olej lekki o poj. 1600 m³ każdy w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Dostawa i montaż zbiorników | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2015-2016
Budimex S.A.Dostawa i montaż zbiornika magazynowego na olej lekki o poj. 1600 m³ w Elektrociepłowni Gdynia, EDF Polska S.A.

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2015-2016
Boustead International Heaters Limited Prefabrykacja i dostawa konstrukcji stalowych (kanały spalin, zasuwy, kompensatory i przepustnice)

Piece przemysłowe

2015
BorealisPrefabrykacja i montaż rurociągów oraz montaż urządzeń dla instalacji dozowania katalizatora nowego oleju oraz zasilaniu donora, Porvoo, Finlandia

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące

2015
BorealisPrefabrykacja rurociągów oraz montaż rurociągów i aparatów, Projekt JCDK, Porvoo, Finlandia

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące

2014-2015
BorealisPrefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej i rurociągów oraz montaż urządzeń dla instalacji fenolu, Porvoo, Finlandia

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące

2014-2015
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej kanałów spalin dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A.

Dostawa i montaż zbiorników | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2014-2015
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż kompletnych kanałów spalin oraz demontaż istniejących kanałów spalin dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2014-2015
Boustead International Heaters Limited Montaż pieca przemysłowego BA-18352 w Borealis Polymers Oy, Porvoo, Finlandia

Piece przemysłowe

2014
Lummus Technology Heat Transfer B.V. Prefabrykacja wężownicy radiacji oraz modułu konwekcji pieca F-9601 wraz ze schładzaczem spalin, Projekt DONG, Dania

Piece przemysłowe

2014
EDF Polska S.A.Demontaż elektrofiltra EF-4 w EDF Polska S.A. EC Kraków

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2014
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EDF Wybrzeże S.A. EC Gdańsk

Dostawa i montaż zbiorników | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EDF Wybrzeże S.A. EC Gdynia

Dostawa i montaż zbiorników | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EC Wrocław

Dostawa i montaż zbiorników | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EC Kraków, EDF Polska S.A

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015
Boustead International Heaters Limited Prefabrykacja i dostawa pieca przemysłowego BA-18352 dla Borealis Polymers Oy, Porvoo, Finlandia

Piece przemysłowe

2013-2014
RAFAKO S.A.Prefabrykacja oraz dostawa kanałów, rusztów, prostownicy i kierownic dla SCR bloku K2 w Elektrowni Połaniec S.A. Grupa GDF Suez Energia Polska S.A.

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013
RAFAKO S.A.Prace modernizacyjne rurociągu wody amoniakalnej instalacji SCR w ENEA WYTWARZANIE S.A, Elektrownia Kozienice

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013