Nafto :: Realizacje dla przemysłu energetycznego ::
 • TROSKA O BHP I ŚRODOWISKO

  Propagujemy zasadę „Bezpieczeństwo przede wszystkim” i politykę „Zero wypadków”. Ograniczamy negatywny wpływ naszej Spółki na środowisko naturalne.

 • DOŚWIADCZONA KADRA

  Nasi najlepsi specjaliści pracują w branży od 10 do 30 lat. Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami.

 • GWARANTOWANA JAKOŚĆ

  Dostarczamy wyroby wysokiej jakości w uzgodnionym terminie.

 • ZAANGAŻOWANIE

  Konkurujemy na rynku przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

 • NAJLEPSI SPECJALIŚCI

  Dbamy o systematyczny rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników.

 • ZADOWOLENI KLIENCI

  Nasze relacje z Klientami opieramy na wiarygodności, rzetelności i profesjonalizmie.

Realizacje dla przemysłu energetycznego

KlientZakres pracData realizacji
PGE Energia Ciepła S.A.Wymiana kanałów zimnego powietrza (czerpni) kotła OP 380 nr 1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Kraków

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2018-2019
Elektrobudowa S.A.Dostawa i instalacja orurowania oraz montaż kanałów powietrza w kotłowni szczytowej w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2015-2016
Elektrobudowa S.A.Dostawa i montaż instalacji technologicznej oleju lekkiego w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Rurociągi, urządzenia statyczne i wirujące | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2015-2016
Elektrobudowa S.A.Dostawa i montaż dwóch zbiorników magazynowych na olej lekki o poj. 1600 m³ każdy w Elektrociepłowni Kraków, EDF Polska S.A.

Dostawa i montaż zbiorników | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2015-2016
Budimex S.A.Dostawa i montaż zbiornika magazynowego na olej lekki o poj. 1600 m³ w Elektrociepłowni Gdynia, EDF Polska S.A.

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2015-2016
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wsporczej kanałów spalin dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A.

Dostawa i montaż zbiorników | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2014-2015
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż kompletnych kanałów spalin oraz demontaż istniejących kanałów spalin dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS), Elektrociepłownia Kraków, EDF Polska S.A

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2014-2015
EDF Polska S.A.Demontaż elektrofiltra EF-4 w EDF Polska S.A. EC Kraków

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2014
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EDF Wybrzeże S.A. EC Gdańsk

Dostawa i montaż zbiorników | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EDF Wybrzeże S.A. EC Gdynia

Dostawa i montaż zbiorników | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EC Wrocław

Dostawa i montaż zbiorników | Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015
RAFAKO S.A.Dostawa i montaż zbiorników ze stali węglowej dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) w EC Kraków, EDF Polska S.A

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013-2015
RAFAKO S.A.Prefabrykacja oraz dostawa kanałów, rusztów, prostownicy i kierownic dla SCR bloku K2 w Elektrowni Połaniec S.A. Grupa GDF Suez Energia Polska S.A.

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013
RAFAKO S.A.Prace modernizacyjne rurociągu wody amoniakalnej instalacji SCR w ENEA WYTWARZANIE S.A, Elektrownia Kozienice

Realizacje dla przemysłu energetycznego

2013